Ansætter I de rigtige medarbejdere – hver gang?

Ansætter I de rigtige medarbejdere – hver gang?
At få ekstern hjælp til rekruttering koster, en fejlrekruttering koster kassen, og det bliver rigtig dyrt, når det slet ikke lykkes at rekruttere en ny medarbejder.

Nye tal viser, at 22,5% af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves, og det er tal for første halvår 2021. Tendensen er tydelig. Danske virksomheder har fået sværere ved at lande de rigtige kandidater. Inden for flere brancher er der ikke udsigt til, at det ændrer sig foreløbig.

Der kan være flere årsager til en rekruttering slår fejl, eller at den rette kandidat slet ikke viser sig. At arbejde professionelt med rekruttering er et håndværk, og hos Sylvest+ oplever vi også at blive taget med på råd, efter virksomheder selv forgæves har søgt efter nye medarbejdere. Vi tilbyder et samarbejde, der består af tæt sparring og et konstruktivt rekrutteringsforløb. Derudover har vi nogle fordele, kendskab til markedet og netværk etc., som kommer virksomheden til gode og i sidste ende sikrer den ideelle kandidat til stillingen.

Forventningsafstemning

Rekruttering er ikke en ydelse og kandidater er ikke en ”hyldevare”, som virksomhederne køber, hvorefter de kan forvente, at der leveres et færdigt produkt.

– Sådan fungerer det ikke helt med et rekrutteringsforløb. Opgaven bør ikke ses som en bestilling, men som et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem to parter, fortæller Thomas Sylvest, HR Business Partner i Sylvest+.

Det gode samspil opstår, når der er lavet en grundig analyse af behovet, afstemt forventninger og begge parter er bevidste om deres forpligtelser.

– Et rekrutteringsforløb består hovedsageligt af mennesker. I sagens natur husker det os på, at vi skal have styr på afstemningsforventningen, inden vi går i gang med opgaven, men også at vi undervejs holder en åben og ærlig dialog, som i sidste ende sikrer det gode resultat, fortæller Thomas Sylvest.

Han understreger, at et samarbejde ofte indledes med helt basale spørgsmål med udgangspunkt i ”WHY and HOW”. Det sker, at en arbejdsgiver eller ansættende leder kan have svært ved at udpege de rette kriterier og rammesætte profilen. Men det er vigtigt at have på plads, før processen for alvor kan gå i gang.

Det gode forløb

Med den rette forventningsafstemning er grundlaget lagt for det gode rekrutteringsforløb.

– Det indebærer, at vi sætter os grundigt ind i virksomheden og den type medarbejder, de ønsker, fortæller Thomas Sylvest og fortsætter:

– Vi forventer også, at virksomheden hjælper os med en grundig foranalyse, herunder interviews med ansættende leder og gerne øvrige nøglepersoner. Det er vigtigt for os at forstå kulturen i virksomheden, hvordan den er som arbejdsplads, og hvordan værdierne er sat i spil. Derudover er det vigtigt at holde en åben dialog og orientere os, hvis forudsætninger ændres undervejs.

Kvalitet efter ansættelse

I forløbet bliver der løbende gjort status frem mod den endelige ansættelse. Men her stopper forløbet ikke helt, for selv efter ansættelseskontrakten er skrevet under, er der brug for opfølgning.

– Vi har HR perspektivet med i alle vores ansættelser og holder løbende opfølgningssamtaler med kunde og kandidat i løbet af det første år. På den måde sikrer vi en høj kvalitet, og vi tror, det betyder bedre fastholdelse. Det kommer alle til gode, også næste gang virksomheden har brug for hjælp til en rekruttering, fortæller Thomas Sylvest.

Vores fordele

Tilbage til udfordringen. Det er nemlig ikke umuligt at finde den rette medarbejder, heller ikke inden for specialiserede it-stillinger som Business Intelligence. Det er vores ekspertise, og vi har gjort det i flere år med succes.

– Vi har et stærkt BI-netværk og rigtig mange kandidater i vores database. Vi har en stor viden og indsigt i vores kunder, deres udfordringer og det generelle marked, fortæller Thomas Sylvest og tilføjer, at der altid aftales en realistisk tidsplan for en rekruttering, men det betyder ikke, at det tager længere tid af den grund. Ofte er 8 uger nok til at finde den rette kandidat.

Vi kan hjælpe med jeres næste rekruttering eller input til medarbejderudvikling. Kontakt Thomas Sylvest og hør nærmere om vores rekrutteringsløsninger BI Rekruttering og Talent Sourcing+ samt HR Service.