Sådan går du fra medarbejder til nyudnævnt leder

Som udnævnt leder vil du opleve mange døre åbne sig, men også faldgruber. Du skal derfor være opmærksom fra første dag i dit nye lederjob.

Måske er dine tidligere kolleger blevet dine medarbejdere, og du er nu en del af ledergruppen. I din hverdag kommer du til at agere i et krydsfelt mellem dine medarbejdere og ledelsen, og det byder på både gode og dårlige udfordringer.

Her er 5 gode råd

1. Du skal danne et nyt mindset.

Du er ikke længere en del af medarbejdergruppen – det er vigtigt, at du er opmærksom på, at alt, hvad du siger og gør, nu har en større vægt og kan opfattes anderledes. Lad ikke dit personlige syn påvirke din saglighed. Alle beslutninger skal baseres på saglighed – ikke venskabelighed.

2. Ny førsteprioritet

Du vil opleve en splittelse mellem dit faglige felt og lederjobbet. Afhængig af størrelsen på dit team er ledelsesopgaven et fuldtidsjob, og det at være leder skal have din førsteprioritet. Og du skal slippe forestillingen om, at du er den bedste på det faglige område. Nu er det dine medarbejdere, der skal blomstre fagligt.

3. Find modet til at være upopulær

Som leder kan du ikke forvente, at du altid er populær. At være upopulær er der ingen der bryder sig om, men som leder og beslutningstager kan ikke du ikke forvente altid at være populær. Husk derudover, at populær ikke er det samme som at være troværdig. Du skal ikke gå efter at købe dig til popularitet, det kan nemlig købes for dyrt, og prisen kan være din troværdighed som leder.

4. Konstruktiv kritik

Når du er leder, vil vi anbefale, at du har et ønske om kontinuerligt at udvikle dig og lære nyt. Forbered dig på at kunne tage imod kritik.

Kritik hører med til lederjobbet, uanset om den er berettiget eller ej. Du har sikkert lært at give konstruktiv kritik, men at modtage og bruge kritik er noget helt andet. Sørg for at få konstruktiv kritik fra dine medarbejdere og din leder. Spørg f.eks. både en kollega eller leder om, ”hvad oplever du, at jeg gør (eller undlader at gøre), der forhindrer mig i at opnå mine mål?” Tænk på kritik som potentielle brugbare råd (coaching), frem for at se det som en anklage (evaluering) af, hvordan du gør dine ting.

Kritik vækker stærke følelser, så du skal være bevidst om dine reaktionsmønstre. Er de konstruktive, eller skal du justere dine reaktionsmønstre?

5. Lær at lede og uddelegere

Som leder skal du træde et par skridt væk fra den daglige drift, og det kan være svært. Din opgave er nu at hjælpe dine medarbejdere til at udvikle sig, så de ideelt set bliver endnu bedre til at løse deres opgaver. Du lykkes kun i det omfang, at du kan skabe resultater igennem andre. Hvem ved, måske løser dine medarbejdere ikke opgaverne præcist, som du ville have gjort, men endnu bedre.

Når du er leder. har du også ansvaret for at forudse udviklingen inden for dit område. Det er nødvendigt, at du kan lægge og følge en langsigtet plan, og derfor skal du orientere dig nysgerrigt og kritisk mod nye muligheder i fremtiden.

Lær af dine fejl
Det forventes, at du som leder reagerer hurtigt på ønsker fra ledelsen, og det kan let konflikte med at være en nærværende leder for medarbejderne.

Du er leder, fordi du har udvist potentiale til det, og fordi du har potentiale til at videreudvikle dig. Det betyder blandt andet, at du vil blive målt og vejet på, hvordan du reagerer på fejl: Vil du lære af dine fejl? Hvordan vil du bruge de nye erfaringer til at udvikle din ledelsesstil?

Du skal huske at være bevidst om dine egne fejl. En fantastisk leder har fokus på konstant at videreudvikle sig i kombination med et stærkt drive.

Ledersparring er en del af HR Timeshare hos Sylvest+, ring på mobil 6057 6500 og hør nærmere eller kontakt Thomas Sylvest på thomas@sylvestplus.dk.

Husker du at give feedback?

Det er vigtigt at kunne give feedback. Hvis du som leder fejler på det, kan det have alvorlige konsekvenser. Mange virksomheder har stadig travlt og har brug for at fastholde nøglemedarbejdere. Andre står på tærsklen til at skulle reducere i medarbejderstaben, og nogle er måske allerede i gang med at afskedige.

Uanset hvor du som leder står i disse faser, er det vigtigt at øve feedback og give konstruktiv kritik og anerkendelse til de mennesker, du er ansvarlig for – både nu og på den lange bane. Det plejer at komme godt igen.

Skab en god feedback kultur

Feedback er en del af samspillet i din organisation. I skal kunne give hinanden feedback. Vi anbefaler, at du allerede i onboarding af den nye medarbejder viser, at hos jer giver I hinanden feedback.

Hvorfor er det vigtigt?

Feedback hjælper dig til at navigere, med opmuntrende vink og advarselsskilte. Den gode feedback skal være anerkendende og specifik. Du vil opleve, at hvis den bliver for ukonkret, så bliver den også ubrugelig for modtageren. Derfor er det vigtigt at have fokus på de enkelte elementer. Det kan formuleres noget i retning af: ”Jeg sætter stor pris på, at du bruger både/og …når du…”. På den måde er du konstruktiv i din feedback, og modtagere motiveres til at gå videre med opgaven.

Det vigtige i midten

Nogle kalder det en feedback-sandwich, andre en burger, da det handler om bøffen, altså det væsentlige i midten. Vi kan egentlig bare stille det op i tre konkrete trin:

 • Trin 1: Det jeg specifikt oplever, du gør godt.
 • Trin 2: Noget specifikt, der vil gøre det endnu bedre.
 • Trin 3: Noget generelt positivt.

Undgå MEN!

Husk det grundlæggende handler om tillid og tryghed. Det er vigtigt, at der er tryghed, fordi modtageren desværre kan opleve kritikken som en trussel.

Hvad gør positiv feedback?

Idéen med feedback er at forbedre adfærden hos den pågældende medarbejder. Du ønsker at forstærke hensigtsmæssig eller korrigere uhensigtsmæssige handlinger. Positiv feedback bidrager til at bekræfte og anerkende hensigtsmæssige handlinger, hvilket leder til mere af den ønskede adfærd.

Vær klar til at modtage feedback

Er du modtager af feedback, så indstil dig på at det er til for at hjælpe dig. Tænk over hvordan du kan blive bedre til at modtage feedbacken.

 1. Vær nysgerrig på feedbacken.
 2. Se dine blinde punkter.
 3. Sig tak.

Det er svært, og det kræver øvelse

Når vi giver feedback, ønsker vi ikke at støde andre eller føle at blive udstødt. Prøv at indbygge et mindset, der minder dig om, at dine kollegaer kommer et godt sted fra med deres pointer, og opsøg selv feedback. Når du giver feedback, så lyt først. Derefter skal du være konkret. Det er ikke nyt eller revolutionerende, men ikke desto mindre vigtigt. Og husk det i dit samarbejde med din medarbejdere og kolleger, uanset om det er onboarding, uddannelse, udvikling, karriere eller fastholdelse.

Vi kan hjælpe jer

Det handler om at se, være nysgerrig og have medmenneskelighed. Vi har alle brug for at blive set og anerkendt både for det menneske, vi er, og det bidrag vi giver.

Vi kan hjælpe jer i gang med at arbejde konstruktivt med feedback. Kontakt Lene Hjorth Kjaersgaard på lene@sylvestplus.dk eller telefon 9360 3002.

Har strategi og Talent Review noget med hinanden at gøre?

Skal strategien lykkes, kræver det, at du hæver blikket. Du har brug for at vide, hvor lederne og medarbejderne er henne i forhold til deres opgaveløsning. Du bør kende deres mål og måder at arbejde på, og om de egentlig bærer virksomhedens værdier. Derudover skal der være en plan for deres udvikling i organisationen.

Du har brug for overblik
Talent Review er et værktøj til at udvikle medarbejderen ud fra ledelsens forventninger. Helt konkret bruger vi det til at vurdere performance, adfærd og potentiale for hele organisationens ledere og funktionærer. Med værktøjet får du det nødvendige overblik og bør kunne svare på følgende:

 • Har vi de rette lederkompetencer i huset?
 • Bliver virksomhedens værdier efterlevet i dagligdagen?
 • Har vores udvikling det rette strategiske fokus?
 • Har vi rækkefølgen på plads i forhold til nøglepositioner?
 • Når medarbejdere deres mål? Med vurdering ud fra resultater aftalt ved seneste medarbejdersamtale.

Dialog med lederkolleger
Det lyder måske lidt støvet, men du skal udvise rettidigt omhu. Du ønsker at dine medarbejdere bliver i organisationen og dermed bidrager til forretningen. Ovenstående spørgsmål er langtfra udtømmende. Når først du går i gang og har dialogen om det med dine lederkolleger, så oplever du, at nye spørgsmål dukker op. Kun på den måde får du skabt det hele billede af dine medarbejdere.

Hvilket resultat kan du forvente?
Det giver overblik i forhold til de bløde værdier og Talent Review er et nyttigt værktøj til forretningsdrevet HR, samt et godt værktøj til at udfordre lederne til at få et endnu større udbytte af medarbejdernes kompetencer, hvilket påvirker bundlinjen i det lange løb.

Hvad kan det også føre med sig?
Sammen med stillings- og rollebeskrivelser og medarbejdersamtaler giver Talent Review et godt fundament for, at de menneskelige ressourcer og kompetencer er til stede, så strategien kan blive implementeret succesfuldt.

Vi hjælper dig i gang
Lyder det som noget, der er sværere, end du troede? Vi arbejder ud fra nedenstående model, og du er velkommen til at kontakte Thomas og Lene, som gerne bidrager med at facilitere Talent Review hos dig.

Strategisk HR-samarbejde og endnu flere medarbejdere skal sikre NAV-Visions fortsatte vækst

IT-virksomheden NAV-Vision i Aalborg og Viborg har knækket koden til, hvordan man får mere arbejdskraft og fastholder de stærkt eftertragtede IT-medarbejdere.

Flere Gazelle-priser på hylden vidner om en virksomhed med vækstmotoren i højt gear. Væksten skyldes i høj grad et fokus på at gøre NAV-Vision til et godt sted at være både medarbejder og kunde. Virksomheden har siden opstarten i 2013 specialiseret sig i at implementere Microsofts professionelle forretningsløsninger hos kunder inden for handel, service, projekt og produktion.

Kim Hvilsted, Markedsdirektør & Partner hos NAV-Vision, fremhæver medarbejdere som nøglen til fortsat vækst, og derfor vil virksomheden øge antallet af ansatte fra i dag 18 til ca. 35 inden udgangen af 2025.

– Med hjælp fra en professionel strategisk sparringspartner er strategiplanen for de kommende års fortsatte vækst lagt fast. Vi har derfor også indgået et langsigtet strategisk samarbejde på HR- og rekrutteringsområdet, fortæller han og tilføjer:

– Vi har aldrig haft travlt med at blive størst hurtigst muligt. Fokus har altid været på at bygge et solidt og stærkt team af dygtige og dedikerede medarbejdere til at servicere de mange spændende kunder, der vælger NAV-Vision som deres fremtidige samarbejdspartner på deres forretningssystemer.

Udsigt til fortsat vækst

Der er udsigt til, at væksten i IT-branchen fortsætter, men lige nu er der også en historisk mangel på IT-medarbejdere, og det er måske den største udfordring i forhold til at realisere vækstpotentialet.

NAV-Vision har derfor indgået et strategisk samarbejde med HR-konsulenthuset Sylvest+ om blandt andet rekruttering af flere IT-specialister. Kim Hvilsted forklarer baggrunden for den beslutning:

– Vi har altid haft et mantra om, at vi holder os til det, vi er gode til. Med Sylvest+ og en strategisk samarbejdsaftale får vi netop en partner, som er specialister indenfor alle facetter på HR-området. Vores dygtige medarbejdere er sammen med kunderne de vigtigste fokusområder for NAV-Vision, siger Kim Hvilsted og understreger:

– Vi går ikke på kompromis i forhold til at kunne understøtte de bedst mulige vilkår for eksisterende eller kommende medarbejdere. Vi har derfor store forventninger til samarbejdet.

Kundekontakt og faglig udvikling i højsædet

Hos NAV-Vision er der ”højt til loftet” og et klart kundefokus hver eneste dag.

– Alle medarbejdere i virksomheden har daglig kundekontakt og fokus på at yde den bedst mulige service til vores mange kunder – det giver glade og tilfredse kunder og naturligvis også glade og tilfredse medarbejdere, lyder det fra Kim Hvilsted og tilføjer:

– Vi arbejder sammen som et team, men hverdagen rummer naturligvis også mulighed for en individuel faglig udvikling i den retning, man har lyst til – uanset hvilken rolle man har i virksomheden.

Strategien er på plads

Med gennemførelsen af den seneste strategiproces er planen for de kommende år lagt fast og klar til at blive effektueret. Det handler naturligvis om fortsat vækst, men også om en lang række andre grundlæggende værdier i virksomheden som ønskes videreført gennem væksten.

– Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere bliver involveret i strategiforløbet med henblik på både at købe ind på rejsen og kende baggrunden og planen for at nå de mål, vi har sat os, fortæller Kim Hvilsted.

Fordel på længere sigt

Kim Hvilsted har også selv har haft fingeren på pulsen siden sin indtræden i virksomheden, og han kender generelt IT-branchen godt.

– Jeg har været i branchen siden 1994 og kom så med i NAV-Vision i 2015 som partner. Jeg havde dengang behov for at prøve noget nyt og kunne se muligheden for en spændende vækstrejse sammen med NAV-Vision, hvor jeg i forvejen kendte de øvrige ejere, fortæller Kim Hvilsted.

– Vi sikrer os ved at holde fokus på fastholdelse og rekruttere de medarbejdere, der passer ind hos os. Fokus har været på at ansætte folk med betydelig erfaring, som også gerne har erfaring fra kundesiden, f.eks. inden for revision, logistik, produktion. Men nu er vi større og klar til at også at tage nye og knap så erfarne medarbejdere ind, for det kan også noget for en virksomhed som vores og give os en fordel på længere sigt, fortæller Kim Hvilsted.

Strategisk samarbejde med specialister

Samarbejdet med Sylvest+ skal bl.a. sikre NAV-Vision flere IT-specialister i de kommende år. På den måde bliver der også bedre plads til fortsat at tage nye kunder ind. Kim Hvilsted lægger ikke skjul på, at det har været ærgerligt, at man i en lang periode har holdt igen med at tage nye kunder, men kontrolleret vækst og tilfredse medarbejdere hænger sammen.

Virksomhedens mantra om ikke at tage nye kunder ind på bekostning af eksisterende kunder sikrer både høj kundetilfredshed og mange henvisninger af nye kunder gennem deres netværk.

– Vi skal levere på det, vi lover, og medarbejderne skal være med. Vi arbejder med ambitiøse kunder, der ser IT som et værktøj til at realisere deres forretningspotentiale. Det giver både spændende opgaver og langsigtede samarbejder med vores kunder, fortæller Kim Hvilsted, og tilføjer:

– Der er ingen tvivl om, at vi kan fortsætte vores vækst samtidig med at vi fastholder vores grundlæggende værdier – og med det strategiske samarbejde har vi nu én af de vigtigste forudsætninger på plads.

 

Har din virksomhed også brug for et strategisk samarbejde?
Læs mere om HR Timeshare og kontakt Thomas Sylvest eller Lene Hjorth Kjærsgaard.

 

Sådan undgår du, at din nye medarbejder smutter

Glem onboarding. Fokuser på business impact!

Og dog. Vi mener blot, at onboarding skal gribes an, så det giver mening. Overskriften burde vel også hedde: Sådan får du medarbejdere til at blive! For det er essensen af det hele.

Debatten kører for tiden, og imens raser rekrutteringskrigen. Arbejdsgiverne er forhippede på at kapre dygtige talenter fra konkurrenterne. Men hvad sker der, når din nye medarbejder starter i jobbet. Kører onboardingen på repeat efter en rigid manual fra HR?

Når din nye medarbejder smutter efter kort tid, så er det på alle måder en træls situation for dig og din virksomhed, men også for medarbejderen. Hvad gik galt?

Husk business impact

Måske har du glemt, at onboarding skal handle om business impact. Og med det mener vi, at nye medarbejdere får en oplevelse af, hvad deres arbejde gør af forskel i organisationen. Oplever de ansvar og medindflydelse på virksomhedens drift og udvikling? Det skal du sikre dig, at de gør.

Der er ikke garanti for, at en ny medarbejder gør en forskel, blot fordi der er tale om en plug & play ansættelse. Mange kunder henvender sig til Sylvest+ med et ønske om en medarbejder, der kan arbejde fra dag 1 og levere på opgaverne med det samme. Mange nyansatte kan levere på opgaverne, men de skal også opleve business impact. Så lad onboardingen fokusere på det.

Meningsfulde introduktionsforløb

Et relevant og meningsfyldt introduktionsforløb er vigtigt for alle ansættelser i organisationen, fordi det giver nye medarbejdere basis for at præstere. Motivationen for ens arbejde er meget større, når du både mærker og ser, at dit hårde arbejde er med til at skabe resultater i virksomheden.

Arbejdsgivere, få derfor sat fokus på at lave reelle introduktionsforløb, måske supplere det med en mentorordning. Helt lavpraktisk, få den nyansatte med på fællesmail og afdelingsmøder fra dag 1. Onboarding kan indeholde flere elementer end introduktionsforløb, men business impact og fastholdelse skal hele tiden være formålet.

Start arbejdet i dag

Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan derefter give et bud på pris og tidsplan for implementering af onboarding med business impact i din organisation. Med HR Timeshare finder vi en fleksibel og effektiv løsning, hvor du kender din omkostning på forhånd.

Kontakt Thomas Sylvest eller Lene Hjorth Kjærsgaard for mere info.

Sådan kommer du i mål med whistleblowerordningen

En whistleblowerordning er et vigtigt og proaktivt redskab for enhver virksomhed, også din. Sådan en ordning er for mange allerede lovpligtigt, og snart også for din virksomhed.

Vi kan hjælpe dig i gang og helt i mål med en whistleblowerordning. Vores service HR Timeshare hjælper dig til at få whistleblowerordningen implementeret og brugt rigtigt. Fordelene er mange. Ordningen kan forebygge og opdage alvorlige økonomiske og kriminelle forhold, men også ulmende konflikter på arbejdspladsen. Og nok så vigtigt, en ordning kan lede til flere forretningsmæssige fordele og give virksomhedsledere ro i sjælen.

Hvad er en whistleblower?

En whistleblower er en, der råber vagt i gevær, før tingene går helt galt. Det kan redde både omsætning og omdømme. Der kan opstå situationer, hvor der simpelthen ikke er andre muligheder end en anonym besked om eventuelle problemer. Hvis ledergruppen overser faresignaler, kan det ende med milliontab, dårligt omdømme og medarbejderflugt.

Og lad os slå fast: en whistleblower er IKKE en stikker. Det er en loyal person, der ønsker ordentlighed, hvilket er en grundlæggende værdi i enhver virksomhed.

Helt enkelt er en whistleblowerordning en kombination af politikker og retningslinjer. Der skal laves et setup til viderebehandling af indberetninger, f.eks. om problematiske arbejdsgange eller direkte kriminelle handlinger. Det kan f.eks. dreje sig om:

 • korruption og bestikkelse
 • bedrageri
 • over-/underfakturering
 • underslæb
 • arbejdsmiljøsikkerhed
 • chikane, mobning og overgreb
 • overtrædelser af loven, f.eks. inden for persondata, skat og miljø.

Er det nødvendigt?

Ja! Et EU-direktiv siger, at virksomheder med over 249 ansatte, skulle have etableret en whistleblowerordning inden 17. december 2021. Virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte har fået frem til december næste år. Undgå stres og hastværk i sidste øjeblik, få sat gang i processen nu og lad os hjælpe dig.

Hvordan gør man?

Hvis du ikke ved, hvor du skal starte, så kan vi hjælpe dig i gang. Et godt udgangspunkt er at få stillet de rette spørgsmål, der vedrører din virksomhed. Det kunne bl.a. være:

 • Er vi selv i stand til at oversætte lovgivningen og forstå advokatsprog? Hvordan får vi lovens tekst gjort lavpraktisk?
 • Kan vores organisation håndtere en whistleblowerordning internt? Eller skal vi have hjælp udefra?
 • Har vi allerede et system i virksomheden, som kan håndtere fortrolige og evt. anonyme henvendelser? Eller skal der investeres i sådan et system?
 • Hvem er de fortrolige medarbejdere i dag? Hvis vi er en organisation uden en HR-funktion, hvem går man så til?

Sylvest+ kan med HR Timeshare hjælpe processen i gang, så du får implementeret en whistleblowerordning, som hele organisationen kender til og kan bruge. Vi kan bl.a. bidrage med at:

 • Udarbejde en whistleblowerpolitik
 • Udarbejde en kommunikationsplan
 • Sikre uddannelse/læring af medarbejdere
 • Sikre samspillet mellem tillidsrepræsentanter, ledergruppe og relevante fora
 • Udarbejdelse af rutiner – bl.a. klarlægge beslutningsniveauer og rapportering.

Vores konsulent vil sætte sig godt ind i din virksomheds forhold og se det fra jeres side. Vi udviser forretningsforståelse, respekt og vil være en trusted advisor i arbejdet med at få whistleblowerordningen implementeret.

Start arbejdet i dag

Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan derefter give et bud på pris og tidsplan. Med HR Timeshare finder vi en fleksibel og effektiv løsning, hvor du kender din omkostning på forhånd.

Du kan med fordel outsource HR-funktionen

Din virksomhed bliver jævnligt stillet over for HR-relaterede udfordringer. Det gør alle virksomheder. Derfor tilbyder Sylvest+ outsourcing af HR-funktionen. Vi kalder det HR Timeshare. Det vil sige, at vi tager ansvaret for en række HR-opgaver i din organisation, og du får dermed tid til at fokusere på din kerneforretning.

Vi stiller en erfaren HR Business Partner til rådighed. Det kan fx være 30 timer om måneden eller 2 dage om ugen, alt afhængig af virksomhedens størrelse, kompleksitet eller behov. Vi ved godt, at tingene hurtigt kan ændre sig, også i din virksomhed. Derfor vil fleksibilitet være et nøgleord i vores samarbejde. En HR Timeshare-løsning kan kontinuerligt tilpasses efter behov og ønsker til timeantal, altså HR as a service.

Hvorfor hjælp udefra?

Måske tænker du, at der må være ulemper ved at få hjælp til HR-opgaver udefra. Er der fx risiko for, at man som virksomhed mister føling med tingene? Det er et fair spørgsmål, men i virkelighedens verden, så bliver HR-opgaverne ofte undervurderet i forhold til, hvad de egentlig kræver. HR er et både udfordrende og ressourcekrævende område. Der kan nemt være HR-problematikker og -opgaver, som I mangler ressourcer til at få løst, måske har I bare ikke tiden til rådighed.

Husk også på, at HR indgår i de fleste sammenhænge, herunder forretningsudvikling, ledelse, og især det organisatoriske, hvilket altså ofte overses med en intern HR-medarbejder, der alene er fokuseret på drift. En HR Timeshare-løsning indebærer, at vi kommer ud i din virksomhed, får forretningsindsigt og bliver en del af jeres hverdag.

En skræddersyet fordel

Med en ekstern HR-løsning som HR Timeshare får du adgang til præcis de medarbejdere med de kompetencer, du har brug for, uden at blive bundet af høje faste omkostninger. Vores HR Business Partner løser aftalte opgaver i din virksomhed. Det kan være inden for alle HR-funktionens opgaver, fra onboarding og rekruttering til kompetenceafklaring og personalejura. Vi er også stærke i den strategiske disciplin, og dermed får du en komplet og fleksibel konsulentydelse inden for HR-funktionen.

Hvad siger kunderne?

Hans Peter Bay, adm. direktør i VikingDanmark, fremhæver bl.a., at HR Timeshare er med til at sikre en effektiv drift.

– Vi bruger HR Timeshare fra Sylvest+ til opgaver i skiftet mellem to HR-personer i VikingDanmark, og der bliver løst opgaver såsom ansættelser, herunder som jura, ledersparring, etablering af whistleblowerordning m.m., således at driften bliver holdt i gang til en ny fast HR-person er ansat, fortæller Hans Peter Bay og tilføjer:

– Fordelen med en ekstern HR Business Partner er, at vi får præcis de kompetencer, vi har brug for. Det fungerer som et godt samarbejde, hvor vi har den eksterne HR Business Partner to dage om ugen. Aftalen er klar, vi kender omkostningerne på forhånd, og HR-opgaverne bliver løst effektivt og med høj kvalitet.

Hvad koster det?

Efter dit ønske sammensættes en specifik HR Timeshare-løsning. Du kommer altså til at kende dine omkostninger på forhånd, uanset om det bliver på time- eller projektbasis.

Kontakt Thomas Sylvest eller Lene Hjorth Kjærsgaard for mere info.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Tiltag ifm. udvikling og uddannelse
 • MUS-koncept
 • Fastholdelsesinitiativer
 • HR-strategi
 • Støtte og sparring ift. ledere
 • HR ad hoc-opgaver

Her kan du finde flere eksempler på opgaver, der kan indgå i en HR Timeshareløsning.

3 gode råd til valg af HR partner

Du har googlet, du har spurgt dit netværk og måske endda skrevet om dit behov på LinkedIn. Men hvad er egentligt de vigtigste tommelfingerregler, du skal huske inden du investerer i en ekstern HR ressource til rekruttering, interim eller ledelsessparring?

Læs mere