Sådan undgår du, at din nye medarbejder smutter

Glem onboarding. Fokuser på business impact!

Og dog. Vi mener blot, at onboarding skal gribes an, så det giver mening. Overskriften burde vel også hedde: Sådan får du medarbejdere til at blive! For det er essensen af det hele.

Debatten kører for tiden, og imens raser rekrutteringskrigen. Arbejdsgiverne er forhippede på at kapre dygtige talenter fra konkurrenterne. Men hvad sker der, når din nye medarbejder starter i jobbet. Kører onboardingen på repeat efter en rigid manual fra HR?

Når din nye medarbejder smutter efter kort tid, så er det på alle måder en træls situation for dig og din virksomhed, men også for medarbejderen. Hvad gik galt?

Husk business impact

Måske har du glemt, at onboarding skal handle om business impact. Og med det mener vi, at nye medarbejdere får en oplevelse af, hvad deres arbejde gør af forskel i organisationen. Oplever de ansvar og medindflydelse på virksomhedens drift og udvikling? Det skal du sikre dig, at de gør.

Der er ikke garanti for, at en ny medarbejder gør en forskel, blot fordi der er tale om en plug & play ansættelse. Mange kunder henvender sig til Sylvest+ med et ønske om en medarbejder, der kan arbejde fra dag 1 og levere på opgaverne med det samme. Mange nyansatte kan levere på opgaverne, men de skal også opleve business impact. Så lad onboardingen fokusere på det.

Meningsfulde introduktionsforløb

Et relevant og meningsfyldt introduktionsforløb er vigtigt for alle ansættelser i organisationen, fordi det giver nye medarbejdere basis for at præstere. Motivationen for ens arbejde er meget større, når du både mærker og ser, at dit hårde arbejde er med til at skabe resultater i virksomheden.

Arbejdsgivere, få derfor sat fokus på at lave reelle introduktionsforløb, måske supplere det med en mentorordning. Helt lavpraktisk, få den nyansatte med på fællesmail og afdelingsmøder fra dag 1. Onboarding kan indeholde flere elementer end introduktionsforløb, men business impact og fastholdelse skal hele tiden være formålet.

Start arbejdet i dag

Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan derefter give et bud på pris og tidsplan for implementering af onboarding med business impact i din organisation. Med HR Timeshare finder vi en fleksibel og effektiv løsning, hvor du kender din omkostning på forhånd.

Kontakt Thomas Sylvest eller Lene Hjorth Kjærsgaard for mere info.

Sådan kommer du i mål med whistleblowerordningen

En whistleblowerordning er et vigtigt og proaktivt redskab for enhver virksomhed, også din. Sådan en ordning er for mange allerede lovpligtigt, og snart også for din virksomhed.

Vi kan hjælpe dig i gang og helt i mål med en whistleblowerordning. Vores service HR Timeshare hjælper dig til at få whistleblowerordningen implementeret og brugt rigtigt. Fordelene er mange. Ordningen kan forebygge og opdage alvorlige økonomiske og kriminelle forhold, men også ulmende konflikter på arbejdspladsen. Og nok så vigtigt, en ordning kan lede til flere forretningsmæssige fordele og give virksomhedsledere ro i sjælen.

Hvad er en whistleblower?

En whistleblower er en, der råber vagt i gevær, før tingene går helt galt. Det kan redde både omsætning og omdømme. Der kan opstå situationer, hvor der simpelthen ikke er andre muligheder end en anonym besked om eventuelle problemer. Hvis ledergruppen overser faresignaler, kan det ende med milliontab, dårligt omdømme og medarbejderflugt.

Og lad os slå fast: en whistleblower er IKKE en stikker. Det er en loyal person, der ønsker ordentlighed, hvilket er en grundlæggende værdi i enhver virksomhed.

Helt enkelt er en whistleblowerordning en kombination af politikker og retningslinjer. Der skal laves et setup til viderebehandling af indberetninger, f.eks. om problematiske arbejdsgange eller direkte kriminelle handlinger. Det kan f.eks. dreje sig om:

 • korruption og bestikkelse
 • bedrageri
 • over-/underfakturering
 • underslæb
 • arbejdsmiljøsikkerhed
 • chikane, mobning og overgreb
 • overtrædelser af loven, f.eks. inden for persondata, skat og miljø.

Er det nødvendigt?

Ja! Et EU-direktiv siger, at virksomheder med over 249 ansatte, skulle have etableret en whistleblowerordning inden 17. december 2021. Virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte har fået frem til december næste år. Undgå stres og hastværk i sidste øjeblik, få sat gang i processen nu og lad os hjælpe dig.

Hvordan gør man?

Hvis du ikke ved, hvor du skal starte, så kan vi hjælpe dig i gang. Et godt udgangspunkt er at få stillet de rette spørgsmål, der vedrører din virksomhed. Det kunne bl.a. være:

 • Er vi selv i stand til at oversætte lovgivningen og forstå advokatsprog? Hvordan får vi lovens tekst gjort lavpraktisk?
 • Kan vores organisation håndtere en whistleblowerordning internt? Eller skal vi have hjælp udefra?
 • Har vi allerede et system i virksomheden, som kan håndtere fortrolige og evt. anonyme henvendelser? Eller skal der investeres i sådan et system?
 • Hvem er de fortrolige medarbejdere i dag? Hvis vi er en organisation uden en HR-funktion, hvem går man så til?

Sylvest+ kan med HR Timeshare hjælpe processen i gang, så du får implementeret en whistleblowerordning, som hele organisationen kender til og kan bruge. Vi kan bl.a. bidrage med at:

 • Udarbejde en whistleblowerpolitik
 • Udarbejde en kommunikationsplan
 • Sikre uddannelse/læring af medarbejdere
 • Sikre samspillet mellem tillidsrepræsentanter, ledergruppe og relevante fora
 • Udarbejdelse af rutiner – bl.a. klarlægge beslutningsniveauer og rapportering.

Vores konsulent vil sætte sig godt ind i din virksomheds forhold og se det fra jeres side. Vi udviser forretningsforståelse, respekt og vil være en trusted advisor i arbejdet med at få whistleblowerordningen implementeret.

Start arbejdet i dag

Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan derefter give et bud på pris og tidsplan. Med HR Timeshare finder vi en fleksibel og effektiv løsning, hvor du kender din omkostning på forhånd.

Du kan med fordel outsource HR-funktionen

Din virksomhed bliver jævnligt stillet over for HR-relaterede udfordringer. Det gør alle virksomheder. Derfor tilbyder Sylvest+ outsourcing af HR-funktionen. Vi kalder det HR Timeshare. Det vil sige, at vi tager ansvaret for en række HR-opgaver i din organisation, og du får dermed tid til at fokusere på din kerneforretning.

Vi stiller en erfaren HR Business Partner til rådighed. Det kan fx være 30 timer om måneden eller 2 dage om ugen, alt afhængig af virksomhedens størrelse, kompleksitet eller behov. Vi ved godt, at tingene hurtigt kan ændre sig, også i din virksomhed. Derfor vil fleksibilitet være et nøgleord i vores samarbejde. En HR Timeshare-løsning kan kontinuerligt tilpasses efter behov og ønsker til timeantal, altså HR as a service.

Hvorfor hjælp udefra?

Måske tænker du, at der må være ulemper ved at få hjælp til HR-opgaver udefra. Er der fx risiko for, at man som virksomhed mister føling med tingene? Det er et fair spørgsmål, men i virkelighedens verden, så bliver HR-opgaverne ofte undervurderet i forhold til, hvad de egentlig kræver. HR er et både udfordrende og ressourcekrævende område. Der kan nemt være HR-problematikker og -opgaver, som I mangler ressourcer til at få løst, måske har I bare ikke tiden til rådighed.

Husk også på, at HR indgår i de fleste sammenhænge, herunder forretningsudvikling, ledelse, og især det organisatoriske, hvilket altså ofte overses med en intern HR-medarbejder, der alene er fokuseret på drift. En HR Timeshare-løsning indebærer, at vi kommer ud i din virksomhed, får forretningsindsigt og bliver en del af jeres hverdag.

En skræddersyet fordel

Med en ekstern HR-løsning som HR Timeshare får du adgang til præcis de medarbejdere med de kompetencer, du har brug for, uden at blive bundet af høje faste omkostninger. Vores HR Business Partner løser aftalte opgaver i din virksomhed. Det kan være inden for alle HR-funktionens opgaver, fra onboarding og rekruttering til kompetenceafklaring og personalejura. Vi er også stærke i den strategiske disciplin, og dermed får du en komplet og fleksibel konsulentydelse inden for HR-funktionen.

Hvad siger kunderne?

Hans Peter Bay, adm. direktør i VikingDanmark, fremhæver bl.a., at HR Timeshare er med til at sikre en effektiv drift.

– Vi bruger HR Timeshare fra Sylvest+ til opgaver i skiftet mellem to HR-personer i VikingDanmark, og der bliver løst opgaver såsom ansættelser, herunder som jura, ledersparring, etablering af whistleblowerordning m.m., således at driften bliver holdt i gang til en ny fast HR-person er ansat, fortæller Hans Peter Bay og tilføjer:

– Fordelen med en ekstern HR Business Partner er, at vi får præcis de kompetencer, vi har brug for. Det fungerer som et godt samarbejde, hvor vi har den eksterne HR Business Partner to dage om ugen. Aftalen er klar, vi kender omkostningerne på forhånd, og HR-opgaverne bliver løst effektivt og med høj kvalitet.

Hvad koster det?

Efter dit ønske sammensættes en specifik HR Timeshare-løsning. Du kommer altså til at kende dine omkostninger på forhånd, uanset om det bliver på time- eller projektbasis.

Kontakt Thomas Sylvest eller Lene Hjorth Kjærsgaard for mere info.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Tiltag ifm. udvikling og uddannelse
 • MUS-koncept
 • Fastholdelsesinitiativer
 • HR-strategi
 • Støtte og sparring ift. ledere
 • HR ad hoc-opgaver

Her kan du finde flere eksempler på opgaver, der kan indgå i en HR Timeshareløsning.

3 gode råd til valg af HR partner

Du har googlet, du har spurgt dit netværk og måske endda skrevet om dit behov på LinkedIn. Men hvad er egentligt de vigtigste tommelfingerregler, du skal huske inden du investerer i en ekstern HR ressource til rekruttering, interim eller ledelsessparring?

Læs mere