Husker du at give feedback?

Det er vigtigt at kunne give feedback. Hvis du som leder fejler på det, kan det have alvorlige konsekvenser. Mange virksomheder har stadig travlt og har brug for at fastholde nøglemedarbejdere. Andre står på tærsklen til at skulle reducere i medarbejderstaben, og nogle er måske allerede i gang med at afskedige.

Uanset hvor du som leder står i disse faser, er det vigtigt at øve feedback og give konstruktiv kritik og anerkendelse til de mennesker, du er ansvarlig for – både nu og på den lange bane. Det plejer at komme godt igen.

Skab en god feedback kultur

Feedback er en del af samspillet i din organisation. I skal kunne give hinanden feedback. Vi anbefaler, at du allerede i onboarding af den nye medarbejder viser, at hos jer giver I hinanden feedback.

Hvorfor er det vigtigt?

Feedback hjælper dig til at navigere, med opmuntrende vink og advarselsskilte. Den gode feedback skal være anerkendende og specifik. Du vil opleve, at hvis den bliver for ukonkret, så bliver den også ubrugelig for modtageren. Derfor er det vigtigt at have fokus på de enkelte elementer. Det kan formuleres noget i retning af: ”Jeg sætter stor pris på, at du bruger både/og …når du…”. På den måde er du konstruktiv i din feedback, og modtagere motiveres til at gå videre med opgaven.

Det vigtige i midten

Nogle kalder det en feedback-sandwich, andre en burger, da det handler om bøffen, altså det væsentlige i midten. Vi kan egentlig bare stille det op i tre konkrete trin:

  • Trin 1: Det jeg specifikt oplever, du gør godt.
  • Trin 2: Noget specifikt, der vil gøre det endnu bedre.
  • Trin 3: Noget generelt positivt.

Undgå MEN!

Husk det grundlæggende handler om tillid og tryghed. Det er vigtigt, at der er tryghed, fordi modtageren desværre kan opleve kritikken som en trussel.

Hvad gør positiv feedback?

Idéen med feedback er at forbedre adfærden hos den pågældende medarbejder. Du ønsker at forstærke hensigtsmæssig eller korrigere uhensigtsmæssige handlinger. Positiv feedback bidrager til at bekræfte og anerkende hensigtsmæssige handlinger, hvilket leder til mere af den ønskede adfærd.

Vær klar til at modtage feedback

Er du modtager af feedback, så indstil dig på at det er til for at hjælpe dig. Tænk over hvordan du kan blive bedre til at modtage feedbacken.

  1. Vær nysgerrig på feedbacken.
  2. Se dine blinde punkter.
  3. Sig tak.

Det er svært, og det kræver øvelse

Når vi giver feedback, ønsker vi ikke at støde andre eller føle at blive udstødt. Prøv at indbygge et mindset, der minder dig om, at dine kollegaer kommer et godt sted fra med deres pointer, og opsøg selv feedback. Når du giver feedback, så lyt først. Derefter skal du være konkret. Det er ikke nyt eller revolutionerende, men ikke desto mindre vigtigt. Og husk det i dit samarbejde med din medarbejdere og kolleger, uanset om det er onboarding, uddannelse, udvikling, karriere eller fastholdelse.

Vi kan hjælpe jer

Det handler om at se, være nysgerrig og have medmenneskelighed. Vi har alle brug for at blive set og anerkendt både for det menneske, vi er, og det bidrag vi giver.

Vi kan hjælpe jer i gang med at arbejde konstruktivt med feedback. Kontakt Lene Hjorth Kjaersgaard på lene@sylvestplus.dk eller telefon 9360 3002.