Sådan går du fra medarbejder til nyudnævnt leder

Som udnævnt leder vil du opleve mange døre åbne sig, men også faldgruber. Du skal derfor være opmærksom fra første dag i dit nye lederjob.

Måske er dine tidligere kolleger blevet dine medarbejdere, og du er nu en del af ledergruppen. I din hverdag kommer du til at agere i et krydsfelt mellem dine medarbejdere og ledelsen, og det byder på både gode og dårlige udfordringer.

Her er 5 gode råd

1. Du skal danne et nyt mindset.

Du er ikke længere en del af medarbejdergruppen – det er vigtigt, at du er opmærksom på, at alt, hvad du siger og gør, nu har en større vægt og kan opfattes anderledes. Lad ikke dit personlige syn påvirke din saglighed. Alle beslutninger skal baseres på saglighed – ikke venskabelighed.

2. Ny førsteprioritet

Du vil opleve en splittelse mellem dit faglige felt og lederjobbet. Afhængig af størrelsen på dit team er ledelsesopgaven et fuldtidsjob, og det at være leder skal have din førsteprioritet. Og du skal slippe forestillingen om, at du er den bedste på det faglige område. Nu er det dine medarbejdere, der skal blomstre fagligt.

3. Find modet til at være upopulær

Som leder kan du ikke forvente, at du altid er populær. At være upopulær er der ingen der bryder sig om, men som leder og beslutningstager kan ikke du ikke forvente altid at være populær. Husk derudover, at populær ikke er det samme som at være troværdig. Du skal ikke gå efter at købe dig til popularitet, det kan nemlig købes for dyrt, og prisen kan være din troværdighed som leder.

4. Konstruktiv kritik

Når du er leder, vil vi anbefale, at du har et ønske om kontinuerligt at udvikle dig og lære nyt. Forbered dig på at kunne tage imod kritik.

Kritik hører med til lederjobbet, uanset om den er berettiget eller ej. Du har sikkert lært at give konstruktiv kritik, men at modtage og bruge kritik er noget helt andet. Sørg for at få konstruktiv kritik fra dine medarbejdere og din leder. Spørg f.eks. både en kollega eller leder om, ”hvad oplever du, at jeg gør (eller undlader at gøre), der forhindrer mig i at opnå mine mål?” Tænk på kritik som potentielle brugbare råd (coaching), frem for at se det som en anklage (evaluering) af, hvordan du gør dine ting.

Kritik vækker stærke følelser, så du skal være bevidst om dine reaktionsmønstre. Er de konstruktive, eller skal du justere dine reaktionsmønstre?

5. Lær at lede og uddelegere

Som leder skal du træde et par skridt væk fra den daglige drift, og det kan være svært. Din opgave er nu at hjælpe dine medarbejdere til at udvikle sig, så de ideelt set bliver endnu bedre til at løse deres opgaver. Du lykkes kun i det omfang, at du kan skabe resultater igennem andre. Hvem ved, måske løser dine medarbejdere ikke opgaverne præcist, som du ville have gjort, men endnu bedre.

Når du er leder. har du også ansvaret for at forudse udviklingen inden for dit område. Det er nødvendigt, at du kan lægge og følge en langsigtet plan, og derfor skal du orientere dig nysgerrigt og kritisk mod nye muligheder i fremtiden.

Lær af dine fejl
Det forventes, at du som leder reagerer hurtigt på ønsker fra ledelsen, og det kan let konflikte med at være en nærværende leder for medarbejderne.

Du er leder, fordi du har udvist potentiale til det, og fordi du har potentiale til at videreudvikle dig. Det betyder blandt andet, at du vil blive målt og vejet på, hvordan du reagerer på fejl: Vil du lære af dine fejl? Hvordan vil du bruge de nye erfaringer til at udvikle din ledelsesstil?

Du skal huske at være bevidst om dine egne fejl. En fantastisk leder har fokus på konstant at videreudvikle sig i kombination med et stærkt drive.

Ledersparring er en del af HR Timeshare hos Sylvest+, ring på mobil 6057 6500 og hør nærmere eller kontakt Thomas Sylvest på thomas@sylvestplus.dk.