Sådan kommer du i mål med whistleblowerordningen

Sylvest+ med HR Timeshare hjælper dig til at få whistleblowerordningen implementeret og brugt rigtigt

En whistleblowerordning er et vigtigt og proaktivt redskab for enhver virksomhed, også din. Sådan en ordning er for mange allerede lovpligtigt, og snart også for din virksomhed.

Vi kan hjælpe dig i gang og helt i mål med en whistleblowerordning. Vores service HR Timeshare hjælper dig til at få whistleblowerordningen implementeret og brugt rigtigt. Fordelene er mange. Ordningen kan forebygge og opdage alvorlige økonomiske og kriminelle forhold, men også ulmende konflikter på arbejdspladsen. Og nok så vigtigt, en ordning kan lede til flere forretningsmæssige fordele og give virksomhedsledere ro i sjælen.

Hvad er en whistleblower?

En whistleblower er en, der råber vagt i gevær, før tingene går helt galt. Det kan redde både omsætning og omdømme. Der kan opstå situationer, hvor der simpelthen ikke er andre muligheder end en anonym besked om eventuelle problemer. Hvis ledergruppen overser faresignaler, kan det ende med milliontab, dårligt omdømme og medarbejderflugt.

Og lad os slå fast: en whistleblower er IKKE en stikker. Det er en loyal person, der ønsker ordentlighed, hvilket er en grundlæggende værdi i enhver virksomhed.

Helt enkelt er en whistleblowerordning en kombination af politikker og retningslinjer. Der skal laves et setup til viderebehandling af indberetninger, f.eks. om problematiske arbejdsgange eller direkte kriminelle handlinger. Det kan f.eks. dreje sig om:

 • korruption og bestikkelse
 • bedrageri
 • over-/underfakturering
 • underslæb
 • arbejdsmiljøsikkerhed
 • chikane, mobning og overgreb
 • overtrædelser af loven, f.eks. inden for persondata, skat og miljø.

Er det nødvendigt?

Ja! Et EU-direktiv siger, at virksomheder med over 249 ansatte, skulle have etableret en whistleblowerordning inden 17. december 2021. Virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte har fået frem til december næste år. Undgå stres og hastværk i sidste øjeblik, få sat gang i processen nu og lad os hjælpe dig.

Hvordan gør man?

Hvis du ikke ved, hvor du skal starte, så kan vi hjælpe dig i gang. Et godt udgangspunkt er at få stillet de rette spørgsmål, der vedrører din virksomhed. Det kunne bl.a. være:

 • Er vi selv i stand til at oversætte lovgivningen og forstå advokatsprog? Hvordan får vi lovens tekst gjort lavpraktisk?
 • Kan vores organisation håndtere en whistleblowerordning internt? Eller skal vi have hjælp udefra?
 • Har vi allerede et system i virksomheden, som kan håndtere fortrolige og evt. anonyme henvendelser? Eller skal der investeres i sådan et system?
 • Hvem er de fortrolige medarbejdere i dag? Hvis vi er en organisation uden en HR-funktion, hvem går man så til?

Sylvest+ kan med HR Timeshare hjælpe processen i gang, så du får implementeret en whistleblowerordning, som hele organisationen kender til og kan bruge. Vi kan bl.a. bidrage med at:

 • Udarbejde en whistleblowerpolitik
 • Udarbejde en kommunikationsplan
 • Sikre uddannelse/læring af medarbejdere
 • Sikre samspillet mellem tillidsrepræsentanter, ledergruppe og relevante fora
 • Udarbejdelse af rutiner – bl.a. klarlægge beslutningsniveauer og rapportering.

Vores konsulent vil sætte sig godt ind i din virksomheds forhold og se det fra jeres side. Vi udviser forretningsforståelse, respekt og vil være en trusted advisor i arbejdet med at få whistleblowerordningen implementeret.

Start arbejdet i dag

Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan derefter give et bud på pris og tidsplan. Med HR Timeshare finder vi en fleksibel og effektiv løsning, hvor du kender din omkostning på forhånd.